CLV-AntiCollision
System antykolizyjny
do wózków widłowych

AntiCollision
 

CLV-AntiCollision to autorski system antykolizyjny do wózków widłowych i innych pojazdów.

CLV-AntiCollision zamontowany na pojazdach wykrywa ich obecność względem siebie, dzięki czemu minimalizuje możliwość kolizji.

System używa technologii UWB, którą cechuje duża precyzja działania.

CLV-AntiCollision umożliwia ustawienie zasięgu strefy detekcji do 15 metrów wokół pojazdu.

 

Zakres działania 360 stopni pozwala eliminować martwe pola podczas pracy operatora wózka widłowego i automatycznie wywołuje predefiniowane działania np.:

  • automatyczne zwalnianie pojazdu
  • powiadomienie operatora o potencjalnej kolizji poprzez sygnalizator świetlny lub/oraz dźwiękowy.

Speed Zoning
 

Strefa prędkości na magazynie – System antykolizyjny na skrzyżowaniach
 
System zwalniania wózków widłowych i innych pojazdów w wyznaczonych strefach

W miejscach szczególnie narażonych na ryzyko kolizji, możemy wyznaczyć strefę, w której wywołamy funkcję spowolnienia każdego pojazdu, niezależnie od obecności innych pojazdów w pobliżu.

Miejsca szczególnie narażone na ryzyko kolizji to skrzyżowania oraz bramy przejazdowe.

Area
 

Strefa działania systemu antykolizyjnego – narożny system antykolizyjny

Istnieje możliwość wyznaczania obszarów, w których system CLV-AntiCollision będzie aktywny między wózkami widłowym i innymi pojazdami.

Jeśli w wyznaczonej strefie w niebezpiecznej odległości od siebie znajdą się co najmniej dwa pojazdy, to zostanie automatycznie wywołany predefiniowany sygnał np. spowolnienie. Poza wyznaczoną strefą CLV-AntiCollision nie będzie funkcjonował tj. system będzie całkowicie nieaktywny.

Możliwe jest wyznaczenie wielu stref.

Area+
 

Strefa+ wprowadzająca pojazdy i wózki widłowe z pierwszeństwem

Dodatkowo CLV-AntiCollision umożliwia oznaczanie pojazdów ‘Nadrzędnych’ i ‘Podrzędnych’.

Predefiniowany sygnał zostanie wywołany w pojeździe podrzędnym, jeśli znajdzie się on w strefie pojazdu nadrzędnego (uprzywilejowanego).

Natomiast, jeśli dwa pojazdy podrzędne znajdą się blisko siebie w wyznaczonej strefie, wtedy sygnał nie zostanie wywołany – system będzie nieaktywny.

Bramy wjazdowe
 

System antykolizyjny montowany przy bramie wjazdowej

CLV-AntiCollision może zostać zamontowany na bramach wjazdowych.

System będzie automatycznie spowalniał pojazdy przy bramie wjazdowej, jeśli brama jest zamknięta lub jest w trakcie otwierania / zamykania.

Oferujemy liczne możliwości konfiguracji strefy pod kątem długości oraz kształtu.

Wirtualne bramki
 

Wirtualne bramki na magazynie – system spowalniania wózków widłowych

CLV-AntiCollision może aktywować się po przejechaniu przez tzw. wirtualne bramki.

Istnieje możliwość wyznaczenia miejsc stanowiących punkty kontrolne.

System będzie automatycznie spowalniał pojazdy po przejechaniu danego punktu kontrolnego.

Możliwe jest wyznaczenie wielu punktów kontrolnych.

 

 

Łukasz Pikulski

Product Manager CLV-Systems

+48 728 876 836
lukasz.pikulski @ stb.tech

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?

    Ostrzeżenie

    W celu uniknięcia wątpliwości, stb informuje, że system CLV-AntiCollision będący przedmiotem niniejszej prezentacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pojazdów na terenie zakładu Klienta – Użytkownika.

    Funkcjonowanie systemu nie zwalnia operatorów i kierowców prowadzących pojazdy z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu pojazdów, obowiązujących na terenie danego zakładu, a stb nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody będące następstwem naruszenia tych zasad!