CLV-IndoorNavi
System lokalizacji i śledzenia
wózków widłowych
w czasie rzeczywistym

CLV-IndoorNavi

Maksymalizacja efektywności i bezpieczeństwa dzięki systemowi RTLS

Lokalizacja floty wózków widłowych w czasie rzeczywistym

Autoryzowany projekt polskiej marki IndoorNavi

CLV-IndoorNavi to kompletny system do optymalizacji procesów i kontroli bezpieczeństwa na magazynie.

Rozwiązanie opiera się na technologii UWB, która cechuje się bardzo dużą dokładnością oraz prędkością przesyłu danych na terenie magazynu.

CLV-IndoorNavi daje możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym wózków widłowych oraz innych pojazdów, osób, w tym gości, przedmiotów oraz innych zasobów.

Logistyka jeszcze nie była tak prosta!

CLV-IndoorNavi to sprawdzone rozwiązanie, które dzięki śledzeniu umożliwia zbieranie dodatkowych informacji np. na halach produkcyjnych oraz wykrywanie ewentualnych problemów. System pozwala na kontrolę pracy operatorów wózków widłowych, identyfikację zagrożeń, szybkie wykrycie braków w towarach oraz nieprawidłowości w ich magazynowaniu. Z CLV-IndoorNavi możliwe jest stworzenie wirtualnego planu magazynu, co pozwala na szybszą lokalizację towarów oraz optymalizację przestrzeni magazynowej. System jest w pełni skalowalny, co oznacza, że może działać w wybranych halach lub na terenie całego zakładu, być dostosowany do różnych potrzeb oraz łatwo rozbudowany w przypadku wzrostu zapotrzebowania. CLV-IndoorNavi pomaga zwiększać wydajność procesów intralogistycznych. Magazyn wyposażony w system to komfort szybszej, bezpieczniejszej i bardziej efektywnej pracy.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w kwestii wdrożenia. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak korzystać z dużej liczby funkcji CLV-IndoorNavi i skutecznie przetwarzać zebrane dane.

MASZ PYTANIA?

Śledzenie wózków widłowych w czasie rzeczywistym

Stały monitoring floty wózków widłowych wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ryzyka wypadków. System wykrywa i powiadamia o ewentualnych kolizjach, dzięki czemu nie umknie żadne uszkodzenie towaru.
CLV-IndoorNavi umożliwia monitorowanie podwykonawców i gości na mapie w czasie rzeczywistym poprzez wyznaczanie stref przebywania, kontrolę czasu wykonywanych czynności w określonej lokalizacji. Pozwala na wybór dróg dotarcia do celu oraz kontrolowanie dostępu do wykluczonych stref.
Dodatkowo system umożliwia dokładne określenie pozycji realizowanego zamówienia. Lepszy material handling: śledzenie skompletowanych zamówień, wyznaczenie najkrótszej drogi dotarcia do produktów i towarów. CLV-IndoorNavi może podać położenie gotowych zleceń na magazynie, a następnie pomóc w ich przemieszczaniu w celu np. załadunku.

Zwiększenie efektywności. Zmniejszenie kosztów utrzymania.

Mapa ciepła w intralogistyce

Raport przepływu obiektów, w tym ruchu wózków widłowych. Monitoring krytycznych stref komunikacyjnych i usprawnienie ruchu wózków widłowych. Analiza przepływu obiektów daje możliwość ograniczenia zbędnego ruchu na obiekcie przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu wydajności procesów logistycznych.

Diagram Spaghetti w intralogistyce

Umożliwia analizę oraz optymalizację rzeczywistego cyklu pracy wózka widłowego, obliczenie rzeczywistych długości tras, skrócenie czasu wykonania zadań. Analiza diagramu pozwala na wzrost efektywności, produktywności i oszczędność czasu.

Bezpieczeństwo na magazynie

CLV-IndoorNavi rozpoznaje gwałtowne zdarzenia monitorowanych wózków widłowych np. zderzenie, uderzenie w ładunek oraz ludzi np. upadek. W takiej sytuacji system wysyła powiadomienie o zdarzeniu.

Integracja istniejących systemów utrzymania floty

✓ Zarządzanie czasem pracy
✓ Wyznaczanie i monitorowanie zadań
✓ Integracja systemów kontroli dostępu np. RFID
✓ Podgląd stanu bieżącego wewnątrz przedsiębiorstwa
✓ Integracja z systemem CLV-Archive

Składowe systemu lokalizacji wózków widłowych

ANCHOR
TAG
SYSTEM
Tag (lokalizator) zamontowany na wózku widłowym wysyła sygnał o lokalizacji do urządzenia Anchor.
CLV-IndoorNavi oparty jest o autorską aplikację typu CRM.
System jest instalowany na fizycznym serwerze LAN.

Aplikacja do śledzenia pracy wózków widłowych

Indywidualna opieka klienta*

✓ Wsparcie przy codziennej obsłudze systemu
✓ Pierwszeństwo przy zgłoszeniach serwisowych
✓ Konsultacje mailowe oraz telefoniczne
✓ Aktualizacja aplikacji oraz oprogramowania
✓ Szybki czas reakcji

*o więcej szczegółów zapytaj się u swojego doradcy firmy wózkowej

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?