CLV-IndoorNavi
System monitoringu
wózków widłowych

CLV-IndoorNavi

Lokalizacja floty wózków widłowych w czasie rzeczywistym

Autoryzowany projekt polskiej marki Indoorway

CLV-IndoorNavi to kompletny system do optymalizacji procesów i kontroli bezpieczeństwa na magazynie.

Rozwiązanie opiera się na technologii UWB, która cechuje się bardzo dużą dokładnością oraz szybkością przesyłu danych na terenie magazynu.

System CLV-IndoorNavi umożliwia monitorowanie tj. śledzenie w czasie rzeczywistym wózków widłowych oraz innych pojazdów, osób, w tym gości, przedmiotów oraz innych zasobów z bardzo dużą dokładnością.

Logistyka jeszcze nie była tak prosta!

CLV-IndoorNavi to sprawdzone rozwiązanie, które umożliwia wykrywanie ewentualnych problemów na magazynie. System pozwala na kontrolę pracy operatorów wózków widłowych, identyfikację zagrożeń, szybkie wykrycie braków towarów oraz nieprawidłowości w ich magazynowaniu. Z CLV-IndoorNavi możliwe jest stworzenie wirtualnego planu magazynu, co pozwala na szybszą lokalizację towarów oraz optymalizację przestrzeni magazynowej. System jest w pełni skalowalny, co oznacza, że może działać w wybranych halach lub na terenie całej firmy, być dostosowany do różnych potrzeb oraz łatwo rozbudowany w przypadku wzrostu zapotrzebowania. Dzięki tej technologii, procesy intralogistyczne mogą zachodzić szybciej, bardziej efektywnie i bezpiecznie, co przekłada się na zwiększenie zysków firmy oraz zadowolenie klientów.

  Monitoring w czasie rzeczywistym pojazdów oraz osób
  Optymalizacja wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie
  Zmniejszenie kosztów utrzymania
  Kontrola bezpieczeństwa
  Analiza oraz możliwość skrócenia czasu wykonywanych zadań
  Obniżenie kosztów przestrzeni magazynowej
  Łatwa integracja z istniejącymi systemami

Monitoring wózków widłowych w czasie rzeczywistym

Stały monitoring floty wózków widłowych wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ryzyka wypadków. System wykrywa i powiadamia o ewentualnych kolizjach, dzięki czemu nie umknie żadne uszkodzenie towaru.
System CLV-IndoorNavi umożliwia monitorowanie podwykonawców i gości na mapie w czasie rzeczywistym poprzez wyznaczanie stref przebywania, kontrolę czasu wykonywanych czynności w wyznaczonych strefach. Pozwala na określanie dróg dotarcia do celu oraz kontrolowanie dostępu do wykluczonych stref.
Dodatkowo system umożliwia dokładne określenie pozycji realizowanego zamówienia. Lepszy material handling: śledzenie skompletowanych zamówień, wyznaczenie najkrótszej drogi dotarcia do produktów i towarów. Lokalizowanie położenia gotowych zleceń na magazynie.

Zwiększenie efektywności. Zmniejszenie kosztów utrzymania.

Mapa ciepła w intralogistyce

Raport przepływu obiektów, w tym ruchu wózków widłowych. Monitoring krytycznych stref komunikacyjnych i usprawnienie ruchu wózków widłowych. Analiza przepływu obiektów daje możliwość ograniczenia zbędnego ruchu na obiekcie przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu wydajności procesów logistycznych.

Diagram Spaghetti w intralogistyce

Umożliwia analizę oraz optymalizację rzeczywistego cyklu pracy wózka widłowego, obliczenie rzeczywistych długości tras, skrócenie czasu wykonania zadań. Analiza diagramu pozwala na wzrost efektywności, produktywności i oszczędność czasu.

Bezpieczeństwo na magazynie

System CLV-IndoorNavi rozpoznaje gwałtowne zdarzenia monitorowanych wózków widłowych np. zderzenie, uderzenie w ładunek oraz osób np. upadek. W takiej sytuacji system wysyła powiadomienie o zdarzeniu.

Integracja istniejących systemów utrzymania floty

✓ Zarządzanie czasem pracy
✓ Wyznaczanie i monitorowanie zadań
✓ Integracja systemów kontroli dostępu np. RFID
✓ Podgląd stanu bieżącego wewnątrz przedsiębiorstwa
✓ Integracja z systemem CLV-Archive

Składowe systemu lokalizacji wózków widłowych

ANCHOR
TAG
SYSTEM
Tag (lokalizator) zamontowany na wózku widłowym wysyła sygnał o lokalizacji do urządzenia typu Anchor.
CLV-IndoorNavi oparty jest o autorską aplikację typu CRM.
System jest instalowany na fizycznym serwerze LAN.

Aplikacja do śledzenia pracy wózków widłowych

Indywidualna opieka klienta*

✓ Wsparcie przy codziennej obsłudze systemu
✓ Pierwszeństwo przy zgłoszeniach serwisowych
✓ Konsultacje mailowe oraz telefoniczne
✓ Aktualizacja aplikacji oraz oprogramowania
✓ Szybki czas reakcji

*o więcej szczegółów zapytaj się u swojego doradcy firmy wózkowej

Łukasz Pikulski

Specjalista ds. wdrożeń CLV

+48 728 876 836
lukasz.pikulski @ stabautech.pl

Wojciech Kulisz

Manager działu systemów wizyjnych

+48 604 568 949
wojciech.kulisz @ stabautech.pl

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?